Vilken hastighet kan man få med mobilt bredband?

Den maximala hastigheten du kan uppnå med mobilt bredband varierar dels beroende på vilken operatör du har, dels på flera andra faktorer. Det beror bland annat på hur långt du är ifrån närmsta mast, hur många andra som surfar mot samma mast för tillfället och om det finns något som blockerar signalens väg.

Vad är den genomsnittliga hastigheten för mobilt bredband?

Den genomsnittliga hastigheten för mobilt bredband ligger mellan 7–60 Mbit/sekund. Variationen är alltså väldigt stor men normalt sett bör du kunna få en uppkoppling på mellan 10–20 Mbit/sekund om du är uppkopplad till 4G-nätet.

Många ställen i Sverige har idag tillgång till 4G-nätet, men befinner du dig på en plats som ligger mer avskild kan det hända att du endast kan surfa på 3G-nätet och då får du räkna med att det kommer gå långsammare.

Vilka faktorer avgör vilken hastighet jag får på mobilt bredband?

En viktig faktor avgör hastigheten på ditt mobila bredband är vilken operatör du har. Bor du i en större stad i Sverige kommer det troligtvis inte vara speciellt avgörande för din hastighet, men om du bor utanför storstäderna kan det vara stor skillnad mellan olika operatörer.

Innan du bestämmer dig för en operatör bör du kolla hur täckningen ser ut där du bor och vilken hastighet du kan förvänta dig för mobilt bredband. Alla operatörer brukar ha en täckningskarta som du kan ta till hjälp.

Det kan vara bra att jämföra olika operatörer för mobilt bredband.

Signalen får inte blockeras

En annan faktor är hur långt ifrån en mast du befinner dig, och om det är något som blockerar signalen från masten till din position. Även om operatören anger att det finns bra 4G-täckning på ett visst område, kan det bli begränsat om du exempelvis befinner dig i skogen med många träd som står i vägen för signalen.

Hur många som surfar påverkar hastigheten på ett mobilt bredband

Hur många som surfar mot en och samma mast kommer också att påverka hastigheten på ett mobilt bredband. Därför kan hastigheten variera under dagen, exempelvis på eftermiddagen/kvällen när många vill surfa kan hastigheten dras ned.

5G ger högre hastighet mobilt bredband

De senaste åren har en del operatörer även börjat erbjuda surf på 5G-nätet, vilket ger mycket snabbare surf än du någonsin kan få på 4G-nätet. 5G-nätet kan erbjuda hastigheter på upp till 1 Gb/sekund om förhållandena är bra.

Tyvärr är områdena med 5G täckning fortfarande ännu mycket begränsade och det är endast några få operatörer som kan erbjuda det i dagsläget.

Vilken hastighet behöver jag på mobilt bredband?

Vilken hastighet du behöver på ett mobilt bredband beror helt på vad du ska göra. Ska du streama mycket, spela spel eller lagra mycket bilder i en molntjänst kommer det att kräva högre hastighet än om du mest läser nyheter, betalar räkningar och liknande.